Bestyrelse for Egedalskredsen

22. marts 2021

KREDSBESTYRELSEN

Anni Wiese Høgholm (Egedal)
Formand og sekretær
E-mail: annihogholm@gmail.com
Telefon: 2073 8670

Torben Uldall Søemod (Furesø)
Kasserer
E-mail: torben@soemod.dk
Telefon: 4044 3880 / 4435 1101

Gullan Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: gut@thomsen.mail.dk
Telefon: 2070 7085 / 4495 7085

Paul Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: paul@thomsen.mail.dk

Telefon: 4075 7085

Anders Bo Larsen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: andersbolarsen@hotmail.com
Telefon: 5050 4311

Sanne Ottogreen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail:  sejrbodk@yahoo.dk
Telefon: 2476 9619

Peter Schott (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: Peter@peterschott.dk
Telefon: 2218 6830

Sarah Winther Brandt-Kofoed (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: sbrandtkofoed@gmail.com

Martin Arper Honoré Jensen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: martinaajensen@gmail.com
Telefon: 3150 8766