Vores politik

5. maj 2019

Valgprogram for Venstre Egedal
- sammen om et stærkere Egedal 


Venstres målsætning er at styrke Egedal Kommune gennem ambitiøse tiltag, der gør Egedal Kommune til mulighedernes kommune for borgere og erhverv.
 

Det vil Venstre sikre ved at føre en ambitiøs og liberal politik, der sikrer borgerne velfærd gennem bæredygtig vækst og økonomisk ansvarlighed. 

Vækst skaber velfærd 
Venstres ambition er mere velfærd til borgerne i Egedal Kommune. Det skal ske ved at deltage i den udvikling, som den københavnske vækstmotor skaber. Det vil vi forene med respekt for Egedals lokale særkender og for dig som borger i kommunen. 

I Venstre tænker vi stort og ambitiøst: Egedal Kommune skal i top 10 på alle områder og Venstre har modet til at gå i spidsen for at nå målet. Vi er klar til at møde politiske udfordringer på vejen mod et stærkere Egedal til gavn for dig som borger. 


Mennesket før systemet
  
Venstres politik tager udgangspunkt i, at mennesket trives bedst med frihed under ansvar for eget liv og medansvar for fællesskabet. Vi går ind for dialog, nærdemokrati og gennemsigtighed. Dette er de styrende værdier for Venstre. 

Vi vil gå forrest for, at hver skattekrone bruges borgernært og med sund fornuft. Vi vil derfor holde et liberalt fokus på at opnå en veldreven kommune med et maksimum af ansvar og et minimum af bureaukrati.

Familie- og børnepolitik

28. juni 2017

Det er vigtigt for Venstre, at vi har pasningsgaranti, fleksible valgmuligheder og forskellige typer dagtilbud til familier i Egedal Kommune. I Venstre tror vi på, at en aktiv børne- og familiepolitik skaber tryghed i hverdagen. Vi vil, at forældre kan forvente nærhed og høj pædagogisk kvalitet i kommunens dagtilbud. For os er pædagogisk kvalitet, at dagtilbuddene har de bedste rammer og kompetencer til at understøtte hvert…

LÆS MERE

Skole

28. juni 2017

I Venstre vil vi gøre den danske Folkeskole endnu bedre både fagligt og socialt.  Vi ønsker et skolevæsen, hvor anerkendelse og tillid til hinandens fagligheder  er en selvfølge, og hvor de gode løsninger findes i fællesskab.

· Vi støtter selvejende  og private skoler, da de skaber mangfoldighed og alternative muligheder for borgerne.

· Vi ønsker at udvikle Folkeskolen indefra gennem øget samarbejde mellem skoleledelsen,…

LÆS MERE

Unge- og uddannelsespolitik

28. juni 2017

I Venstre tror vi på uddannelse og et sundt fritidsliv. Det er vigtigt, at unge mennesker føler sig velkomne i Egedal Kommune, at der er attraktive boligforhold og at de har gode uddannelsesmuligheder af høj faglig kvalitet. Vi ønsker også gode fritids- og sportstilbud, så kommunens unge har mulighed for en aktiv og indholdsrig fritid.

· Vi skal fortsætte dialog med de unge og sammen skabe en kommune for unge mennesker

· Venstre…

LÆS MERE

Økonomi

3. september 2017

Venstre vil holde et liberalt fokus på at opnå en veldreven kommune med et maksimum af ansvar og et minimum af bureaukrati. Vi skal sikre borgerne effektiv drift og moderne ledelse, så vi forbedrer den kommunale service og kerneydelser. 

· Vi vil gå forrest for, at hver skattekrone i Egedal bruges borgernært og med sund fornuft skaber grobund for vækst og tryghed for vore borgere

· Vi vil gå forrest for…

LÆS MERE

Erhverv

27. august 2017

Venstre ønsker at gøre det attraktivt at drive virksomhed i Egedal Kommune. Mere erhverv betyder flere arbejdspladser i lokalmiljøet, flere i arbejde, flere tilflyttere og mere velfærd. Det kalder vi for bæredygtig vækst.

· Vi ønsker at fjerne dækningsafgift for at tiltrække erhverv, både store som små virksomheder 

· Vi vil fokusere på at blive de mest professionelle medspillere for erhvervsdrivende 

· Vi vil…

LÆS MERE

Vore seniorer

28. juni 2017

Venstre har gennem de sidste 4 år sikret, at nye plejeboliger er opført og gamle er blevet renoveret. For Venstre er det helt centralt, at vore ældre sikres valgfrihed mellem forskellige muligheder, så de kan få den hjælp, der passer bedst til deres behov og livsform. Den enkelte ældre skal sikres tilstrækkelig hjælp til at kunne blive boende i sit eget hjem, så længe de selv ønsker det. Vi har stor fokus på at hjælpe ældre…

LÆS MERE

Sundhed

28. juni 2017

I Venstre vil vi arbejde for at have et højt serviceniveau indenfor sundhed – også i bred forstand. Venstre har bakket op om det nye sundhedscenter, der er attraktivt og velbesøgt - og ligger stationsnært.  

· Vi skal sikre, at der er både frivillige, private og offentlige tilbud, der kan bibeholde lysten til et aktivt liv

· Vi ser, at flest mulige sundhedsbehov skal blive dækket i vores egen kommune,…

LÆS MERE

Kultur og Fritid

28. juni 2017

Venstre mener, at det er vigtigt med et bredt og folkeligt kulturliv i kommunen. For dig som borger er kultur- og fritidslivet medvirkende til både personlig udvikling, oplysning, information og spændende oplevelser.

· Venstre vil støtte nytænkning af kultur, kunst og fritid

· Venstre vil sikre de bedste rammer for foreninger og frivillige, der ønsker at arrangere tilbud til alle aldersgrupper

· Vi vil…

LÆS MERE

Natur, Miljø og Energi

28. juni 2017

Venstre bakker op om alternative energiformer og det er vigtigt , at vi er med i beslutningerne omkring gode, fremtidssikrede løsninger.

· Venstre vil stå som garant for vækst i vores kommune

· Venstre ønsker, at Egedal Kommune fortsat skal være på forkant med energibesparelser

· Venstre vil fortsat arbejde for at fremme udviklingen i Egedal indenfor natur, miljø og energi

· Venstre vil styrke og udbygge fjernvarmenettet

· Venstre ønsker…

LÆS MERE

Trafik

28. juni 2017

I Venstre er vi støtter for både den kollektive trafik og for privatbilismen. Derfor skal vi have fokus på en bedre balance i de trafikale investeringer, fremtidens trafik, trafiksikkerhed og offentlige p-pladser – alt sammen til glæde for dig som borger og for erhvervslivet. 

· Vi vil arbejde for at gennemføre del sidste etape af motorvejen til Frederikssund

· Venstre vil prioritere trafiksikkerheden…

LÆS MERE