carina buurskov


Følg Carina på facebook: 

Klik her

E-mail: 

carina.buurskov@egekom.dk

Telefon: 

30 79 73 74

Gjelstensåsen 215

3650 Ølstykke

Bestyrelsesposter:
Handicaprådets bestyrelse - bestyrelsesmedlem

CV:
Jeg er født i 1975 og har boet i Ølstykke siden jeg var fem år.

Jeg bor nu sammen med min mand og vores fire fælles børn.

Mit formål med at stille op til Kommunalvalget var, først og fremmest , at arbejde på at bygge en solid bro imellem borgere, administration og politikere.
Det vil jeg gøre ved at repræsentere borgerne i de politiske udvalg og ved at give mig tid til at forklare beslutninger og begrundelserne herfor – også i de tilfælde, hvor beslutningerne er upopulære.

Jeg er meget bevidst om, at man som beslutningstager ikke kan stille alle tilfredse, men hvis man giver sig tid til at forklare alternativerne, så er jeg overbevist om, at borgerne i Egedal vil have større forståelse for de vedtagne beslutninger. Jeg er ligeledes sikker på, at det vil medføre større tillid til politikerne og til det gode arbejde der udføres.

Som mor til fire børn har jeg en indgående indsigt i institutioner for flere aldersgrupper. Endvidere lever jeg selv som børnefamilie i Egedal og samtidig udearbejdende mor.

Inden jeg kom ind i Byrådet sad jeg en årrække i skolebestyrelsen.

Jeg er uddannet Social- og sundhedsassistent og har arbejdet både i psykiatrien og på hospital og plejehjem. Endvidere har jeg studeret ledelse, organisation og virksomhedsøkonomi. Lige nu arbejder jeg i det private erhvervsliv med kommunikation - alt sammen noget som har givet mig både viden og erfaring.