Danmark har siden 2007 været opdelt i 92 opstillingskredse til Folketingsvalget.

Egedal kommune udgør sammen med Furesø Kommune Egedal opstillingskreds, som er en af de seks kredse, der er i Nordsjællands Storkreds. 
Det er Folketinget, som har besluttet, at kredsene navngives efter den befolkningsmæssige største kommune i kredsen - deraf navnet Egedal Kreds.


For hver opstillingskreds har Venstre udpeget en kandidatbestyrelse, som har ansvaret for opstilling af en kandidat til folketingsvalget samt den efterfølgende valgkampagne forud for folketingsvalget.

Kandidatbestyrelsen består af mindst 5 medlemmer fra hver af de 2 Venstre vælgerforeninger i Egedal og Furesø. Medlemmer til kandidatbestyrestyrelsen vælges på hver af de 2 vælgerforeningers generalforsamlinger. 
Valget til kandidatbestyrelsen gælder frem til første generalforsamling efter et folketingsvalg.
I mellem folketingsvalgene bistår kandidatbestyrelsen folketingsmedlemmet (-kandidaten) med møder, profilering og praktiske ting i kredsen.

Der skal afholdes et opstillingsmøde senest 1 år efter det sidste afholdte valg til folketinget.

Ved det sidste opstillingsmøde i Egedal kredsen blev folketingsmedlem Sophie Løhde genopstillet. Hvor hun har været opstillet siden 2007.