Danmark har siden 2007 været opdelt i 92 opstillingskredse til Folketingsvalget.

Egedal kommune udgør sammen med Furesø Kommune Egedal opstillingskreds, som er en af de seks kredse, der er i Nordsjællands Storkreds. 

Det er Folketinget, som har besluttet, at kredsene navngives efter den befolkningsmæssige største kommune i kredsen - deraf navnet Egedal Kreds.For hver opstillingskreds har Venstre udpeget en kandidatbestyrelse, som har ansvaret for opstilling af en kandidat til folketingsvalget samt den efterfølgende valgkampagne forud for folketingsvalget.

Kandidatbestyrelsen består jf. vedtægterne af en formand og minimum en repræsentant fra hver vælgerforenings bestyrelse.

Bestyrelsen kan supplere sig med andre medlemmer og består i alt af mindst 5 personer.
I Egedalkredsen består bestyrelsen ved konstituering i april 2023 af 3 medlemmer med stemmeret fra Egedal, 3 medlemmer med stemmeret fra Furesø samt en formand fra Egedal. Bestyrelsen har derudover suppleret sig med et medlem fra henholdsvis Venstre Egedal og Venstre Furesø uden stemmeret. 

Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar:
1) Opstilling af folketingskandidat
2) Kampagner forud for folketingsvalg
3) Bistand til folketingskandidaten mellem valg
4) Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Der skal afholdes et opstillingsmøde senest 1 år efter det sidste afholdte valg til folketinget.
Når VU ser sig i stand til det, indtræder de med 2 repræsentanter. 

Ved det sidste opstillingsmøde i Egedal kredsen blev folketingsmedlem Sophie Løhde genopstillet. Hvor hun har været opstillet siden 2007