Egedalkredsen

27. juli 2017

Om Egedalkredsen

22. februar 2017

Danmark har siden 2007 været opdelt i 92 opstillingskredse til Folketingsvalget.

Egedal kommune udgør sammen med Furesø Kommune Egedal opstillingskreds, som er en af de seks kredse, der er i Nordsjællands Storkreds. 
Det er Folketinget, som har besluttet, at kredsene navngives efter den befolkningsmæssige største kommune i kredsen - deraf navnet Egedal Kreds.

LÆS MERE

Om vores folketingskandidat

21. januar 2020

Sophie Løhde

Politisk ordfører

Hvis du vil vide mere om Sophie, så 

LÆS MERE

Bestyrelse for Egedalskredsen

22. marts 2021

KREDSBESTYRELSEN

Anni Wiese Høgholm (Egedal)
Formand og sekretær
E-mail: annihogholm@gmail.com
Telefon: 2073 8670

Torben Uldall Søemod (Furesø)
Kasserer
E-mail: 

LÆS MERE