Familie- og børnepolitik

28. juni 2017

Det er vigtigt for Venstre, at vi har pasningsgaranti, fleksible valgmuligheder og forskellige typer dagtilbud til familier i Egedal Kommune. I Venstre tror vi på, at en aktiv børne- og familiepolitik skaber tryghed i hverdagen. Vi vil, at forældre kan forvente nærhed og høj pædagogisk kvalitet i kommunens dagtilbud. For os er pædagogisk kvalitet, at dagtilbuddene har de bedste rammer og kompetencer til at understøtte hvert et barns psykiske, kognitive og fysiske udvikling samt trivsel. Det er vigtigt for Venstre, at vi sætter ind med ressourcer på det rigtige tidspunkt i et barns udvikling. For os handler det om, at børnene bliver klar på livet.

· Vi støtter selvejende og private institutioner, da de skaber mangfoldighed og alternative muligheder for borgerne

· Vi skal udvikle ledelsen og sikre efteruddannelse af personalet i et tæt samarbejde, så vi kan imødekomme de faglige forventninger, der skaber gode, nære og trygge institutioner 

· Vi ønsker bedst mulig normering på børneområdet, så børnenes udvikling og trivsel sikres

· Vi ønsker at udvikle dagtilbuddene indefra gennem øget samarbejde mellem lederne, pædagogerne og forældrene

· Vi vil arbejde for, at lederen for dagtilbuddet får ansvaret for dagtilbuddets kvalitet

· Vi ønsker en model for øget nærdemokrati med øget forældreinddragelse i institutionerne

· I Venstre vil vi sikre rammerne for, at der bliver taget hurtigt aktion på børn med udfordringer som for eksempel adfærd, motorik, sprog mm.

· Vi vil gå forrest for at sikre, at vi har den rette indsats omkring inklusion i alderen 0-6 år samt sikre et tæt samarbejde med forældre, psykologer og pædagoger, herunder overgang til skolen

· I enhver daginstitution, der skal bygges eller ombygges skal det ske med primær omtanke for børns trivsel. Vi skal indarbejde tanken om ’det små i det store’

· De udendørs legeområder i kommunens institutioner skal moderniseres, så børnene møder legeaktiviteter, der gavner både sundhed, motorik og indlæringsevne 

· Vores daginstitutioners fysiske rammer skal tilpasses, så de udgør de optimale rammer om leg og udvikling på hvert udviklingstrin.