Henrik Iversen, 53 år.
Bor i Ølstykke

Vores Børn, Vores Ansvar

Jeg er gift med Natasha og vi har to drenge. Jeg arbejder som Technical Engineer og er fodboldtræner ØFC.

Institutioner
Egedals institutioner har åbent kl. 6.30-17 (16 fre.). Som pendlerkommune kan det gøre hverdagen svær for børnefamilier og enlige forældre som fx skal møde kl. 7 i Kbh. Jeg ønsker mere selvbestemmelse og fleksibilitet lokalt i institutionerne.

Skoler
Vores gode skoler skal være endnu mere attraktive. Dels læringsmiljøer indendørs, men også legepladser og udeområder skal løftes. Boldbaner, multibaner og klatrestativer skal leve op til fremtidige krav, så vores børn får en god oplevelse både ude og inde.

Ældre og social
Alle skal behandles med respekt og have den hjælp, de har behov for. Dette såvel ældre borgere som handicappede. De skal mødes med forståelse og indsigt

følg henrik på facebook