Generalforsamling

22

feb.

Start: 22/02/2018 19:00 Slut: 22/02/2018 22:00

Sted: Egedal Rådhus

Adresse: Dronning Dagmarsvej 200, 3650 Ølstykke

Venstre i Egedal afholder generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold 

4. Behandling af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om fremtidigt kontingent 

7. Valg af formand 
    På valg er: Lisbeth Dupont Rosenvold (genopstiller ikke)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:
    Jens Olsen - genopstiller
    Peter Scott - genopstiller
    Casper Kløve Jensen - genopstiller
    Jens Peter Nielsen - genopstiller ikke

9. Valg af Suppleanter:
   På valg er:
   Astrid Skjødt
   Søren Heilbo - genopstiller ikke

10. Valg til kredsbestyrelsen
    Der skal vælges et medlem til kredsbestyrelsen.

11. Valg til regionsbestyrelsen
     På valg er: Lisbeth Dupont Rosenvold

12. Valg af delegeret til landsmødet 

13. Valg af 2 revisorer og suppleanter 

14. Evt.

Der vil blive serveret kaffe & kage og efter generalforsamlingen er der politisk debat.