Kultur og Fritid

28. juni 2017

Venstre mener, at det er vigtigt med et bredt og folkeligt kulturliv i kommunen. For dig som borger er kultur- og fritidslivet medvirkende til både personlig udvikling, oplysning, information og spændende oplevelser.

· Venstre vil støtte nytænkning af kultur, kunst og fritid

· Venstre vil sikre de bedste rammer for foreninger og frivillige, der ønsker at arrangere tilbud til alle aldersgrupper

· Vi vil arbejde for, at Egedal arbejder aktivt med integration og fællesskab, fx gennem multikulturelle aktiviteter

· På længere sigt ønsker vi flere kunststofbaner på kommunens arealer

· Venstre ønsker fortsat at afsætte 2 % af jordsalg til lokal (udendørs) kunst

· Vi støtter muligheden for at stille areal eller lokaler til rådighed for kultur  arrangementer

· Vi ønsker flere  gangbare ruter rundt i vores naturskønne kommune med nøje angivelser af kilometer og oplysninger om området på ruten