Nyheder

22. februar 2018

Ung formand i spidsen for Venstre Egedal

Anders Bo Larsen blev ved aftenens generalforsamling valgt af de fremmødte medlemmer til formand for vælgerforeningens bestyrelse. Han overtager således posten fra Lisbeth Dupont-Rosenvold, der har været formand for foreningen siden 2014. 

Anders Bo har siddet i vælgerforeningens bestyrelse siden 2016, og fik som kandidat til kommunalvalget i 2017 hele 202 stemmer. Han har en stor interesse i lokalpolitik og fandt derfor naturligt at indstille sit kandidatur til formandsposten.

I forbindelse med foreningens årlige generalforsamling var der også tid til politisk debat af Egedals V-borgmester, Karsten Søndergaard. Han startede debatten med at takke Lisbeth Dupont-Rosenvold og byde Anders Bo Larsen velkommen som ny formand. Karsten holdt efterfølgende et oplæg om Venstres flotte valg til kommunalvalget, livet i Byrådet og fremtidige perspektiver for Egedal Kommune. Der var god debat blandt vælgerforeningens medlemmer, der havde mulighed for at komme med interesserede spørgsmål til den unge borgmester.

Anders Bo Larsen ser frem til at sætte et ungt aftryk som formand efter aftenens generationsskifte på generalforsamlingen, og er klar til at stå i spidsen for samarbejde om en tydelig, enkel Venstre-politik, som vælgerne kan relatere sig til.


Bestyrelsen vil gerne sige tak til Lisbeth Dupont-Rosenvold for et rigtig godt formandskab og ønsker Anders Bo Larsen tillykke med formandsposten.Traditionen tro indbyder Venstre i Egedal-Kredsen til nytårskur sammen med vores lokale folketingsmedlem og innovationsminister Sophie Løhde.

Sted:
Græstedgård, Udlejrevej 13 B, 3650 Ølstykke

Dato: Fredag den 26. januar 2018 kl. 19

Der vil som vanligt være en let buffet og lidt at drikke, og som medlem af Venstre er du velkommen til at invitere en gæst med.

Prisen for buffeten er 130 kroner pr. person, der betales ved indgangen. Drikkevarer kan købes til yderst rimelige priser.

Tilmeld dig nytårskuren til:
Venstre Egedal: Lisbeth Dupont Rosenvold på lisbeth.jensen6@gmail.com
Venstre Furesø: Niels-Bo Ingvorsen på niels-bo@outlook.dk

Tilmeldingsfrist: Senest den 21. januar (’først til mølle’ og tilmelding er bindende).

Vi glæder os til at se dig/jer!

De bedste hilsner
Kredsbestyrelsen


Valgforbund

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået valgforbund i Egedal

Aftale om teknisk valgforbund til kommunalvalget i Egedal Kommune

Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået teknisk valgforbund i Egedal Kommune til kommunalvalget den 21. november. Valgforbundet er indgået for at sikre størst mulig indflydelse til den borgerlige blok.

Vi går alle fire partier til valg på vore respektive valgprogrammer. Det vil sige, som fire selvstændige partier med hver sine visioner for og ønsker til udviklingen i Egedal i den kommende valgperiode.

Dette oplyser formændene Peter Schott V, Eva Møller C, Tommy Højegaard LA og Christian Sødergren DF.

Valgforbundet er indgået mellem partierne og underskrevet af formændene og spidskandidaterne:
Karsten Søndergaard Borgmester og spidskandidat for V,
Charlotte Haagendrup byrådsmedlem og spidskandidat for C, Bendt Tranekjær Rasmussen byrådsmedlem og spidskandidat for LA og Peter Hemmingsen byrådsmedlem og spidskandidat for DF.