Skole

28. juni 2017

I Venstre vil vi gøre den danske Folkeskole endnu bedre både fagligt og socialt.  Vi ønsker et skolevæsen, hvor anerkendelse og tillid til hinandens fagligheder  er en selvfølge, og hvor de gode løsninger findes i fællesskab.

· Vi støtter selvejende  og private skoler, da de skaber mangfoldighed og alternative muligheder for borgerne.

· Vi ønsker at udvikle Folkeskolen indefra gennem øget samarbejde mellem skoleledelsen, lærerne, pædagogerne og skolebestyrelsen

· Vi ønsker at øge andelen af uddannede lærere i Folkeskolen

· Vi ønsker en model for øget nærdemokrati med øget forældreinddragelse

· Vi i Venstre er åbne for alternative fleksible undervisningsformer

· Vi ønsker, at Egedal Kommune har skoledistrikter, der giver mulighed for forskelligartede lokale skoletilbud og retninger

· Vi ønsker en langsigtet plan for opførsel af nye skoler såvel som renovering af de eksisterende, der lægger op til inspirerende læringsmiljøer

· Inklusion – ja, selvfølgelig – men ej for enhver pris

· Vi skal sikre os, at vi i kommunen har en rød tråd fra daginstitution til folkeskole, så vigtig viden om det enkelte barn ikke går tabt

· I inklusionsspørgsmålet vil vi sikre, at effektive processer udarbejdes og implementeres