Sundhed

28. juni 2017

I Venstre vil vi arbejde for at have et højt serviceniveau indenfor sundhed – også i bred forstand. Venstre har bakket op om det nye sundhedscenter, der er attraktivt og velbesøgt - og ligger stationsnært.  

· Vi skal sikre, at der er både frivillige, private og offentlige tilbud, der kan bibeholde lysten til et aktivt liv

· Vi ser, at flest mulige sundhedsbehov skal blive dækket i vores egen kommune, gerne i samarbejde med private aktører

· Venstre ønsker en udvidelse af kommunens demenstilbud i takt med en bedre økonomi

· Venstre ønsker på længere sigt et hospice i kommunen for kommunens borgere  

· Venstre ønsker at undersøge muligheden for at udbygge Porsebakken, fx som demenshjem, midlertidigt hospice eller lignende

· Vi skal sikre, at vores offentlige bygninger bliver bygget efter de nyeste krav til sundhed, arbejdsmiljø og indeklima

· Vi vil arbejde videre med, at de nuværende offentlige bygninger moderniseres, så vi sikrer et godt arbejdsmiljø og indeklima