Unge- og uddannelsespolitik

28. juni 2017

I Venstre tror vi på uddannelse og et sundt fritidsliv. Det er vigtigt, at unge mennesker føler sig velkomne i Egedal Kommune, at der er attraktive boligforhold og at de har gode uddannelsesmuligheder af høj faglig kvalitet. Vi ønsker også gode fritids- og sportstilbud, så kommunens unge har mulighed for en aktiv og indholdsrig fritid.

· Vi skal fortsætte dialog med de unge og sammen skabe en kommune for unge mennesker

· Venstre vil i samråd med de unge udvikle vores byrum, fx aktiviteter som skaterbaner

· I Venstre er vi lydhøre for forslag og vi ønsker samtidig, at de unge i højere grad bliver inddraget i udarbejdelse af tiltag, så vi sikrer, at de aktiviteter de efterspørger er til stede

· Vi ønsker at have et bredt udbud af ungdomsuddannelser, der tilrettes, så den unge får kendskab til andre fagområder og udvikling af egne kompetencer inden valg af uddannelsesretning

· Vi ønsker at styrke dialogen med erhvervslivet i Egedal om praktik og lærepladser til unge

· I Venstre støtter  vi 10. Klasses tilbud, så de unge kan opnå bedste mulige, valg af uddannelse

· Venstre ønsker at udvikle samarbejdet mellem ungdomsskolen, Ung Egedal, musikskolen og kommende interessenter

· Venstre støtter op om de unges muligheder i samarbejde med Projektværkstedet under Ung Egedal; stedet, hvor de unge har indflydelse og frit kan deltage i aftenaktiviteter på: Klub Ung, Værestedet Stengrotten og Ungehuset Hampen