Vore seniorer

28. juni 2017

Venstre har gennem de sidste 4 år sikret, at nye plejeboliger er opført og gamle er blevet renoveret. For Venstre er det helt centralt, at vore ældre sikres valgfrihed mellem forskellige muligheder, så de kan få den hjælp, der passer bedst til deres behov og livsform. Den enkelte ældre skal sikres tilstrækkelig hjælp til at kunne blive boende i sit eget hjem, så længe de selv ønsker det. Vi har stor fokus på at hjælpe ældre med at bevare så mange af deres funktioner som muligt, da erfaringer viser, at det skaber større livskvalitet og tilfredshed.  

· Der skal være valgfrihed i ældreplejen. Den enkelte ældre ved bedst, hvad der er giver dem livskvalitet

· Vi ønsker nye boligformer, der fremmer samvær, selvstændighed og livskvalitet 

· Vi skal sammen sikre, at ingen ældre er ensomme, men aktivt føler sig som en del af fællesskabet, fx gennem sociale aktiviteter arrangeret af private aktører

· Vi skal konstant udvikle kvaliteten i vores ældrepleje gennem efteruddannelse af ledere og medarbejdere 

· Vi vil sikre, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder 

· Vi skal tage imod de ældre, der frivilligt ønsker at bidrage med viden og indsigt i mange forskellige dele af kommunen 

· Vi vil på længere sigt tilsikre, at maden på de enkelte plejecentre i fremtiden tilberedes på de enkelte afdelinger, så duften af mad vender tilbage og skaber glæde 

· Vi skal anvende private leverandører, når det fører til kvalitetsforbedringer 

· Vi vil gøre en aktiv indsats for større del af vore borgere, der bliver ramt af demenssygdomme

· Vi vil hjælpe de dementes pårørende med omsorg og netværk på mødesteder, og med mentorer, hvor vi inddrager frivillige og foreninger i et aktivt samarbejde

· Vi er åbne overfor anvendelse af ny teknologi i ældreplejen, så længe det tilbydes som en valgmulighed

· Venstres tanke er ’Længst muligt i eget ”egnet” hjem'