Børn, skole & ungdom
Fokus på hænder, kvalitet OG mangfoldige muligheder 


En tryg opvækst, hvor du som menneske bliver set og anerkendt, giver grobund for et godt liv. Kommunen kan bidrage med veldrevne institutioner, klubber og skoler med fokus på tid til børnene, og en sikring af kvalitet i vores tilbud.

For at lykkes ved vi, at ubesværede overgange gennem hele opvæksten er en væsentlig faktor. Smidige forløb mellem vuggestue/børnehave, institution/skole, trin i skolen og dialog er en stærk kobling til klublivet.
 

En bærende kraft er samarbejdet mellem personale, forældre og politikere.

Venstre ønsker langt mere decentral styrkelse og nærdemokrati
a) Vi vil fortsætte den decentrale rejse – fra rådhus til lokalsamfund.
b) Pengene skal følge barnet – og vi skal arbejde hen i mod, at den øvre klassekvotient sænkes fra 28 til 26. 

Venstre ønsker mindre tid i mødelokaler og mere tid blandt børn med fokus på kerneopgaven
a) Vi ønsker en revurdering af møde- og ledelsesstrukturer.

Venstre ønsker at fortsætte det stærke samarbejde og den åbne dialog med forældre og –bestyrelser
a) Revurdere dialogfora og skabe tættere samarbejde omkring sikring af lokalt initiativ. 

Venstre ønsker mulighed for flere frie valg
a) Vi støtter selvejende og private institutioner.
b) Vi ønsker at skabe mulighed for profilskoler (sport, science, musik).

Venstre ønsker plads til forskellighed – og lige muligheder for alle
a) Vi ønsker tydelige og robuste rammer og strukturer til de børn og unge, der har det svært - fagligt eller i livet.
b) Vi vil opbygge attraktive faglige muligheder til de dygtigste elever.

Venstre ønsker at tiltrække faglige fyrtårne og morgendagens ledere
a) Vi foreslår at skabe en master class for kommende ledere.
b) Vi ønsker at skabe rammerne for stærke faglige fællesskaber.

Venstre ønsker at skabe flere steder for unge ”at hænge ud”
a) Vi holder fokus på muligheder for samling af og aktiviteter omkring kulturhuse, sportsklubber, foreningslokaler