økonomi & beskæftigelse

Venstre har de seneste fire år stået i spidsen for

En økonomisk ansvarlig styring, som har sikret en robust økonomi, med overskud på driftsregnskab og nødvendig kassebeholdning.

Langsigtet planlægning med udvikling af den 10-årige investeringsplan, som sikrer:
- bedre skoler med fokus på kvalitet og gode kreative læringsmiljøer.
- vedtagelse af nyt plejecenter, så antal pladser matcher det stigende behov.
- byudvikling med nye boligformer, med plads til flere borgere og mulighed for investering i yderligere idrætsfaciliteter og velfærdsydelser.

Intenst arbejde for en fair udligningspolitik, så vi betaler et rimeligt beløb til mindre velstillede kommuner.

Venstre vil de kommende fire år
Fortsat stille krav til ledere i kommunen, så borgerne oplever optimal service, effektiv drift og at pengene bruges rigtigt.

Samarbejde med alle partier i byrådet om ansvarlig økonomi.

Skabe råderum ved vækst til at øge idrætsfaciliteter og kulturaktiviteter.

Arbejde for brede budgetforlig til gavn for borgerne.

Sikre driftsoverskud, som altid muliggør de nødvendige anlægsinvesteringer, blandt andet ved forlængelse af investeringsplanen.

Anvende flere midler til naturoplevelser, herunder mulighed for naturturisme.