kultur, sport & fritid
fokus på sporten og kulturen med en kommune der støtter

En kommune, hvor foreninger, fællesskaber, sport og kultur har de bedste muligheder for at blomstre og trives. Som kommune kan vi sikre bredden lokalt, og at eliten samles færre med mere moderne steder. 

Det skal være let at være forening og give en hånd som frivillig i Egedal. Vi støtter dem, der vil. Processen fra idé til handling skal være kort og ubesværet, og rammerne tydelige.
Kommunens geografi og placering gør det muligt at bruge naturen aktivt. Vi ønsker at borgerne får flest mulige tilbud inden for kommunens geografiske afgrænsning. 

Venstre ønsker sportsfaciliteter i topklasse
a) Vi ønsker, at Egedal bliver TeamDanmark kommune.
b) Vi foreslår, at skolerne i Egedal i endnu højere grad bliver skoler med profil. For eksempel på områder som musik og idræt.
c) Vi foreslår fokus på bredden OG på eliten.
d) Vi vil hjælpe idrætten og give plads til ”ildsjælene”.

Venstre ønsker de bedste rammer for foreninger
a) Vi ønsker forsat at tilbyde de bredeste rammer for frivillige foreninger.
b) Vi foreslår at gøre det endnu nemmere at se og booke faciliteter. 

Venstre ønsker fritid og fællesskab
a) Vi ønsker at styrke vores kulturhuse.
b) Vi foreslår, at kulturhuse bliver naturlige samlingspunkter for fællesskaber. Både for unge og for ældre.
c) Vi ønsker et kultur- og fritidsliv, hvor den enkelte har mulighed for at blive medlem af fællesskaber.

Venstre ønsker mere kultur
a) Vi ønsker i endnu højere grad at tilbyde kommunens faciliteter til for eksempel musikarrangementer.
b) Vi foreslår, at kommunen bindes endnu bedre sammen for eksempel via cykelruter, gangstier og en maratonrute.