Ole B. HovøreE-mail: Ole.B.Hovore@egekom.dk

Telefon: 20 64 86 88

Brøndsted 217
3670 Veksø Sjælland

CV:
Valgt første gang for Venstre i 2005 til Sammenlægningsudvalget og igen i 2009 til Egedal kommunalbestyrelse.

Født 1961, opvokset og boet i Værløse, fra 85-88 i Østrup (mellem Hove-Gundsø) og siden 1988 boet i Brøndsted i Veksø.

Realeksamen, Handelsskole, Bankassistent, Værnepligt, Sergent i 1½ år på Flyvestation Værløse og så drengedrømmen med start i Politiet 1983. Nyder fortsat jobbet som politimand og har gennem de fleste år været i det daværende Gladsaxe/Ballerup politikreds, der nu er en del af Vestegnen politikreds. Gennem årene været i mange forskellige afdelinger og fra 2012 i Lokalpolitiet.

I marts 2016 mistede jeg min samlever Birgitte, der tabte mange års kamp mod kræften, vi boede sammen med min datter Amalie (1992) og Birgittes Frederik (1989), Emilie (1992) og Caroline (1994), i dag er de alle godt på veje og flyttet hjemmefra. Fritiden – tjah, en kommunalpolitiker spurgte engang, hvad er det? Men kan nævne de nu voksne børn, min dejlige bamse af en Berner Sennen hund, mit halve dobbelt hus i Veksø, et gammelt familie sommerhus, som jeg har med min søster ved Karrebæksminde og så nogle løbeture, når tiden tillader…..det skulle være så sundt.

Har "altid" interesseret mig for samfundsdebat og været aktiv i foreningslivet, særligt lokalt som fmd. for vores grundejerforening siden dens start i 88 og gennem mange år i Veksø Borgerlaug, der samler og er talerør for byens boligforeninger. Var for år tilbage skolebestyrelsesmedlem gennem nogle år på Veksø Skole. Politik - hvor jeg efter at have meldt mig ind i Venstre Stenløse var med i bestyrelsen der og vores kredsbestyrelse i Hillerød. Lysten til at søge indflydelse og medvirke til at præge har således altid været der. Det var således ikke en pludselig tanke, men faktisk velovervejet gennem flere år, at jeg stillede op til et kommunalpolitisk valg. Jeg mener det er vigtigt for vores demokratiske proces, at der er "tale- og lytterør" i så mange af bysamfundene i vores kommune som muligt.

I de første mange år i Kommunalbestyrelsen-Byrådet var jeg medlem af Planudvalget og Kultur-Fritidsudvalget, samt Folkeoplysningsudvalget – I valgperiode (2014-2017) Planudvalget, næstfmd. i Social- og Sundhedsudvalget, samt formand for Børn- og Ungeudvalget (også kaldet Tvangsfjernelsesudvalget), siden feb. 2017, i forbindelse med vores Borgmesterskifte og den rokering, der fulgte, udtrådte jeg af Planudvalget og blev i stedet medlem af Børn- og Skoleudvalget.