seniorer, tryghed & social retfærdighed

Længst muligt i eget hjem

Venstre vil fortsat have fokus på værdig hjælp i eget hjem.

Venstre vil gøre en aktiv indsats, og udvikle nye områder og rammer for socialt samvær, og skabe rum for seniorer.

Venstre ønsker fortsat at have fokus på høj faglighed og rekruttering.

Venstre ønsker vedvarende tilfredshed fra brugerne på vores plejecentre og i hjemmeplejen.

 

Tryghed og social retfærdighed 

Venstre vil sikre den rette støtte til sårbare og udsatte borgere.

Venstre ønsker forebyggende indsatser og metoder for sårbare børn og unge.

Venstre ønsker, at tilbyde trygge rammer for behandling af mistrivsel hos udsatte.

Venstre ønsker, at alle skal hjælpes videre, hvis de er endt i ingenmandsland

Social- og handicapområdet er i rivende udvikling og en forudsætning for fortsat kvalitet på området, er en større prioritering og medfinansiering fra Folketingets side.