RETNINGSLINJER MOD KRÆNKENDE ADFÆRD

Venstre skal være et trygt og godt sted for alle, uanset om man går på arbejde, har engageret sig i det organisatoriske arbejde eller på anden måde er en del vores parti.

Det er et ansvar, som vi i Venstre tager alvorligt. I den forbindelse har vi etableret en såkaldt ’Sexisme-hotline’, hvis du har været udsat for krænkende adfærd i regi af vores parti.

Ordningen er anonym - og man vil ved henvendelse til vores hotline komme i kontakt med konsulenter fra Arbejdsmiljøcenteret, som har stor erfaring i håndtering af sager om seksuel adfærd. Her vil du blive tilbudt en samtale om det, du har været udsat for – og evt. en længere samtale forløb, hvis der skulle være et behov for det.

Sexisme-hotlinen kan kontaktes på telefonnummer 25 55 20 95.

Foruden sexisme-hotlinen har Venstre etableret en uafhængig ordning med advokatfirmaet Norrbom Vinding. Skulle det i dine samtaler med konsulenterne på hotlinen blive vurderet, at der kan være tale om, at lovgivning kan være overtrådt.

Norrbom Vinding kan kontaktes via venstre@norrbomvinding.com eller telefon 35 25 39 54 eller 35 25 53 52

Ordningen omfatter alle Venstres ansatte på Christiansborg, Bruxelles og i Venstres hovedkvarter, tillidsvalgte samt alle VU’s medlemmer.

For yderligere spørgsmål kan man rette henvendelse til partisekretær Christian Hüttemeier – chk@venstre.dk eller 40 22 31 83.