KREDSBESTYRELSEN

Anni Wiese Høgholm (Egedal)
Formand og sekretær
E-mail: annihogholm@gmail.com
Telefon: 2073 8670

Torben Uldall Søemod (Furesø)
Kasserer
E-mail: torben@soemod.dk
Telefon: 4044 3880 / 4435 1101

Gullan Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: gut@thomsen.mail.dk
Telefon: 2070 7085 / 4495 7085

Paul Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: paul@thomsen.mail.dk
Telefon: 4075 7085

Anders Bo Larsen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: andersbolarsen@hotmail.com
Telefon: 5050 4311

Peter Schott (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: Peter@peterschott.dk
Telefon: 2218 6830

Sarah Winther Brandt-Kofoed (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: sbrandtkofoed@gmail.com
Telefon: 2124 7514

Peter Christensen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: bornholmeridyllen@gmail.com
Telefon: 4030 2031

Inge Kiilerich (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: kif@post12.tele.dk
Telefon: 4030 2031