KREDSBESTYRELSEN

Anni Wiese Høgholm (Egedal)
Formand og sekretær
E-mail: annihogholm@gmail.com
Telefon: 2073 8670

Torben Uldall Søemod (Furesø)
Kasserer
E-mail: torben@soemod.dk
Telefon: 4044 3880 / 4435 1101

Paul Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: paul@thomsen.mail.dk
Telefon: 40757085

Allan Ravn (Furesø)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: palin53@hotmail.com
Telefon: 20464671

Peter Schott (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: Peter@peterschott.dk
Telefon: 22186830

Birgitte Falk (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: birgittefalk@gmail.com
Telefon: 40963120

Peter Christensen (Egedal)
Bestyrelsesmedlem
E-mail: bornholmeridyllen@gmail.com
Telefon: 40302031

Inge Kiilerich (Egedal)
Bestyrelsesmedlem uden stemmeret
E-mail: kif@post12.tele.dk
Telefon: 41606191

Gullan Thomsen (Furesø)
Bestyrelsesmedlem uden stemmeret

E-mail: gut@thomsen.mail.dk
Telefon: 20707085 / 44957085