Ole B. Hovøre, 60 år.
Bor i Veksø

Født og opvokset i Værløse, boet i Veksø, Brøndsted ved Brøns Mose siden 1988.

Bankuddannet, Politimand siden 1983, er det fortsat og med glæde, de seneste år som lokalbetjent i Ballerup.

Altid været engageret, Skolebestyrelse og i årtier i Byens Borgerlaug og som formand for vores Grundejerforening.

Politisk min 4. valgperiode for Venstre siden 2005, hvor Egedal kommune blev dannet. Været med i de fleste kommunale udvalg, i nuværende periode er jeg vores gruppeformand, sidder i Økonomiudvalget, næstformand i Planudvalget og i Børn- og ungeudvalg.

Stærk tilhænger af, at vi udvikler og planlægger for vores kommune – det skal ske med respekt og med plads til både et attraktivt byliv og det for Egedal så væsentlige, vores mange bysamfund, hvor identiteten med forenings- og skoleliv skal bevares.
FØLG OLE PÅ FACEBOOK